محیطی گرم ، پر مهر و هنری

برترین اساتید موسیقی ایران

استاتید بزرگ آواز ایران

زیر نظر برتریت اساتید موسیقی

از کودکی تا بزرگسالی...

Play Pause
آموزشگاه موسیقی ترجیع بند آموزشگاه موسیقی ترجیع بند
اساتید موسیقی اساتید موسیقی
آموزش آواز آموزش آواز
آموزش سازها آموزش سازها
موسیقی کودکان موسیقی کودکان

درباره ی آموزشگاه موسیقی ترجیع بند

آموزشـگاه موسـیقـی ترجـیع بند

در سـال 1389 با مـدیـریـت اسـتاد برتر آواز ایران استاد صدیف رامبد و هـمـیاری امیـد رامبد تـاسـیس گردید . ترجیع بند در کلیه رشتـه هـای ساز و آواز سنتی و غربی بصورت هرچه فراگیر مشغول فعالیت میباشد.
آمـوزشـگاه مـوسـیقی تـرجیع بنـد با هـمراهی اسـاتید مجـرب مـهربان پر صبر و حوصله و متواضع با در نظر داشتن مناسب ترین متد تدریس برای هر هنرجو هر روز با عشقی فزاینده از روز پیش به تعلیم و پرورش هنرجویان میپردازد.
در این مکان شور و عشقی بس عظیم به موسیقی موج میزند که موجب پرورش و تبدیل هنرجویان به هنرمندانی واقعی میگردد.

مقالات آموزشی

ساز عود
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com